Pravidla a poplatky

Aktivní účastníci - poplatek 1 200 Kč zahrnuje:

 • startovné a volný vstup na koncerty
 • prodejní výstavy notového materiálu, kytar a kytarových příslušenství      

Pasivní účastníci - poplatek 100 Kč zahrnuje:

 • volný vstup na soutěž
 • prodejní výstavy notového materiálu, kytar a kytarových příslušenství
 • workshop Stanislava Juřici a prezentace jeho kytarové tvorby
 • workshop Vítka Zámečníka a prezentace jeho „Kytarové školy“

Vstupné na večerní koncerty je 300 Kč.

 • Pasivní účastníci zaplatí celou částku při prezenci.
 • Kandidáti se přihlašují závaznou elektronickou přihláškou
 • Omezená kapacita - pro zařazení do soutěže je rozhodující datum doručení řádně vyplněné přihlášky do 15.5.2022.
 • Účastnické poplatky je nutné uhradit na číslo účtu 444528359/0800.

Při platbách účastnických poplatků uvádějte jako variabilní symbol /rok/měsíc/den/ narození soutěžícího ve formátu rrrrmmdd, např. 20031003 v případě, že je narozen 3. října 2003. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího.

 • V případě neúčasti se poplatek nevrací.
 • Náklady na dopravu, ubytování a stravování hradí účastník. Pořadatel zajistí pouze ubytování účastníků a to dle údajů na přihlášce soutěžícího.

Podmínky soutěže

 • Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci (včetně studentů konzervatoří a hudebních gymnázií), kteří splňují předepsaný repertoár a věkovou hranici do19 let.
 • Soutěžící musí dodržovat časové limity a pořadí skladeb uvedené na přihláškách.
 • Uvedené časové limity se týkají celkového vystoupení (včetně pauz mezi skladbami,  ladění atd.).
 • Hra zpaměti je samozřejmostí.
 • Na požádání organizátorů soutěže předloží soutěžící kopii rodného listu.
 • V případě porušení těchto podmínek nebude výkon bodován a soutěžící bude diskvalifikován.
 • Soutěžící se může přihlásit do vyšší kategorie.
 • Notový materiál povinných soutěžních skladeb si obstará soutěžící. Povinné skladby nelze použít ve volném programu; volnou skladbu lze uvést v průběhu soutěže jen jednou.
 • Absolutní vítěz (laureát) z minulých ročníků se soutěže nezúčastňuje.

Základní ustanovení

 • Soutěžící má právo odstoupit ze soutěže, avšak bez nároku na vrácení nákladů vynaložených na jeho účast v celém rozsahu konání soutěže. Doručením závazné přihlášky na sekretariát soutěže souhlasí soutěžící s podmínkami soutěže.
 • Výkony soutěžících posuzuje porota ustavená podle organizačního řádu.
 • Porotu tvoří čeští a zahraniční interpreti a pedagogové.
 • Porota má právo udělit 1. až 3. cenu; popř. Čestné uznání
 • Porota může některé ceny neudělit, popř. rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné, není proti němu odvolání.
 • Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí Laureáta 9. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2022.
 • Porota může udělit ještě některá zvláštní ocenění: 
  • cenu za nejlepší interpretaci české skladby
  • cenu pro nejmladšího účastníka
 • Titul „Laureát Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2022" se přiznává soutěžícímu s nejvyšším počtem dosažených bodů.
 • Vítězové a další ocenění přebírají ceny osobně při slavnostním vyhlášení. 
 • Počet soutěžících může být z časových důvodů omezen. V tomto případě rozhoduje o zařazení do soutěže datum doručení přihlášky.

Harmonogram jednotlivých soutěžních kol bude zveřejněn na webových stránkách www.igc-zruc.cz tři týdny před začátkem soutěže. Srdečně Vás zveme na všechny koncerty pořádané v rámci Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2022.

Ceny v hodnotě 300. 000 Kč

Středočeský kraj
Ministerstvo kultury ČR
Audiana music
DENSO
Agro Pertoltice
Hella
IKA
Nadace ČEZ
BOKI
Polysan
Guitar Centre
WIKOV
Město Zruč nad Sázavou
SAFE4U
Petr Matoušek
Guitarissimo
ZUŠ Zruč nad Sázavou
Richard Hruš
Puloplastics
AFRY
Aveniro
Sázavan Invest
CCCase
Music City Hudební nástroje
Bärenreiter Praha
NADACE Český hudební fond
Státní fond kultury ČR
Hiltrud Enders
Petra Poláčková
Vladimír Menšík
Bohuslav Pleskač